Om læseforeningen - Ellinge Læseforening

Ellinge
Læseforening
Gå til indhold
Om Ellinge Læseforening
En lille lokal forening der samler Ellinge
Om Ellinge Læseforening
Ellinge Læseforening blev startet som en slags protest mod at kommunen nedlagde det kommunale bibliotek i Ellinge.
Foreningens hovedformål er at udlåne bøger fra den store samling, som indeholder mere end 5.000 bøger.
Desuden laver Læseforeningen forskellige arrangementer, som blandt andet det berømte ”Gå-Banko”, som bliver besøgt af interesserede endda fra Sjælland.

Bestyrelsen
Fmd. Anna Barber (Bogudvalg)
Christina Rusbjerg Grønbæk (Bogudvalg)
Helle Lind Pedersen
Lisbeth Kern
Sabrina Verner (Bogudvalg)
Susanne Hansen
Allan Steen Andersen

Suppleanter
Anni Marianne Mathiasen
Helle Larsen
Bilagskontrollant
Søren Fredslund Hansen
Bilagskontrollant Suppleant
Tove Jensen
Her finder du Ellinge Bibliotek
Læseforeningens åbningstider
Biblioteket holder åben 2 gange om ugen, mandag i forbindelse med Kreativ Cafe og hver tirsdag.

Hver mandag:  19:00 - 21:00
Hver tirsdag 16:30 - 17:30


Ellinge Læseforening kontingent
Hvis I ønsker at være medlem af Ellinge Læseforening, kan I betale kontingentet på følgende måde:

Om mandagen i kreativ cafe kl. 19:00 – ca. 21:00
Om tirsdagen i bibliotekets åbningstid fra 16:30 – 17:30
eller I kan betale med MobilePay til tlf. nr. 50 51 86 90 - Hvis I vælger at betale med MobilePay - HUSK at skrive jeres navn og evt. medlems nr. når I betaler.

Det koster 40,- kr. årligt (juni-maj) at være medlem pr. husstand

Ellinge Læseforening står for den Kreative cafe om mandagen, indkøb af nye bøger til udlån, fastelavn for børnene i februar og gå-banko i august.
Vi arbejder på i det hele taget at styrke den kreative og kulturelle interesse.
Formålsparagraf for Ellinge Læseforening
Formål
Opretholde bogudlån i Ellinge Sogn - desuden at åbne muligheder for at samle børn og unge i Ellinge til eventyrtimer og andre aktiviteter, og i det hele taget styrke kulturelle interesser.

Vedtægter
Forudsætningen for at kunne låne bøger, er medlemskab.

Det tilstræbes at have 2 ugentlige åbningstider, eftermiddag og aften, for at tilgodese børn, unge og ældre.

Bogudlånet passes ved frivillig arbejdskraft.

Lånetiden er 4 uger.  Bortkomne bøger erstattes af låneren.

Der afholdes generalforsamling en gang årligt, hvor der vælges 7 medlemmer for 2 år + 2 suppleanter, også for 2 år.
Formanden udpeges ved det efterfølgende konstituerende møde. Formanden er på valg hvert år.
Generalforsamlingen varsles senest 14 dage i forvejen ved opslag i Læseforeningens lokale.

I tilfælde af foreningens ophør tilfalder eventuelle midler Ellinge Sogn til kulturelle aktiviteter.

Foreningen kan kun ophøre efter en ekstraordinær generalforsamling.
Created with WebSite X5
Ellinge Læseforening
Pårupvej 60, Ellinge
5540 Ullerslev
+45 50 51 86 90
bibliotek@ellinge.dk
Læseforeningens åbningstider

Hver mandag:  19:00 - 21:00
Hver tirsdag 16:30 - 17:30
Tilbage til indhold